Tag - مرکز داده

data center alfanetiran.com

دیتاسنتر

دیتاسنتر مرکز داده یک مرکز فیزیکی است که بنگاه ها از آن برای قرار دادن برنامه ها و اطلاعات مهم تجاری خود استفاده می کنند. همانطور که از امکانات متمرکز داخلی به سمت استقرار در سرویسهای ابری عمومی در می آیند ، مهم است که در مورد نحوه حفظ قابلیت...

Read more...
Cloud data center alfanetiran

مرکز داده سنتی

مرکز داده سنتی مرکز داده سنتی به زیرساختی متشکل از مجموعه ای از سخت افزارها ، عمدتا سرورها گفته می شود که به صورت 24 ساعته و 7 روز کار می کنند تا داده های شما را در هر زمان ذخیره و در دسترس تیم خود قرار دهند. همچنین می...

Read more...
Green Data Center alfanetiarn

دیتا سنتر سبز چیست؟

دیتا سنتر سبز چیست؟ دیتا سنتر سبز یا همان مرکز داده سبز به عنوان یک مرکز داده پایدار شناخته شده است، به زبانی ساده تر دیتا سنتر سبز مخزنی برای ذخیره، مدیریت و گسترش داده است. این دیتا سنتر ها طوری طراحی شده اند که در آن تجهیزات مکانیکی، نوری، الکتریکی...

Read more...