مزایای سرور

سرور چیست ؟ | انعطاف پذیری در سرور به چه معنا است ؟ | مزایای سرور

در‌این محتوا می خواهیم مزایای سرورها را در مقایسه با کامپیوترهای بی آلایش ارزیابی کنیم. با فالنیک همپا باشید. سرور به چه معناست؟ انعطاف پذیری در سرور چه چیزی است؟ کسب‌وکارهای کوچک، طفل و زود راندمان (که عموماً کمتر از ۲۰ تا ۳۰ نیروی کار دارا هستند)، بیشترین سهم از تعداد سازمان‌ها...

Read more...