Tag - توپولوژی شبکه

network topology alfanet iarn

توپولوژی شبکه چیست؟

توپولوژی شبکه چیست؟ این تجهیز شبکه به نحوه چیدمان پیوندها و گره های شبکه برای ارتباط با یکدیگر اشاره دارد. انواع توپولوژی: توپولوژی ها یا به عنوان توپولوژی شبکه فیزیکی ، که رسانه انتقال سیگنال فیزیکی است یامنطقی ، دسته بندی می شوند که به نحوه حرکت داده ها از طریق شبکه...

Read more...