Tag - پنل شبکه

patch panel alfanetiran

patch panel چیست؟

patch panel چیست؟ نوعی پنل است که برای وصل کردن از آن استفاده می‌کنند. اصلی‌ترین وظیفه patch panel این است که بین نقاط انتهایی کابل‌های شبکه و تجهیزات شبکه‌ای قرار می‌گیرند. و جایگزین مناسبی برای ارتباط مستقیم کابل‌های شبکه به تجهیزات شده‌است. به زبانی ساده‌تر patch panel  ها یک راه ارتباطی غیرمستقیم بین...

Read more...
نکاتی در خصوص رک شبکه و رک دیواری و رک ایستاده

نکاتی در خصوص رک شبکه و رک دیواری و رک ایستاده

تجهیزات شبکه گوناگونی چون سوییچ، روتر، سرور، پچ پنل، کابل‌های شبکه، مودم و … را که از سایز استانداری نیز برخوردار هستند، یک شبکه محلی یا lAN را تشکیل می‌دهد که در رک شبکه قرار می‌گیرند. تمام این تجهیزات در درون رک شبکه (که آن هم از این استانداردها پیروی...

Read more...