Tag - دیتا سنتر سبز

Green Data Center alfanetiarn

دیتا سنتر سبز چیست؟

دیتا سنتر سبز چیست؟ دیتا سنتر سبز یا همان مرکز داده سبز به عنوان یک مرکز داده پایدار شناخته شده است، به زبانی ساده تر دیتا سنتر سبز مخزنی برای ذخیره، مدیریت و گسترش داده است. این دیتا سنتر ها طوری طراحی شده اند که در آن تجهیزات مکانیکی، نوری، الکتریکی...

Read more...