کابل شبکه لگراند CAT6SFTPروکش PVCحلقه 500متری تست فلوک