مقالات پچ پنل

patch panel چیست؟

patch panel چیست؟ نوعی پنل است که برای وصل کردن از آن استفاده می‌کنند. اصلی‌ترین وظیفه patch panel این است که بین نقاط انتهایی کابل‌های شبکه و تجهیزات شبکه‌ای قرار می‌گیرند. و جایگزین مناسبی برای ارتباط مستقیم کابل‌های شبکه به تجهیزات شده‌است. به زبانی ساده‌تر patch panel  ها یک راه ارتباطی غیرمستقیم بین کابل و […]